Spaanse dames daten in een resort

VIND OP AIRBNB EEN PLEK OM TE VERBLIJVEN IN ODDER

Dimmerarij den 20 jannuarij Zeer significantie vaader en moeder, Ik bak niet nalaten om u twee letter[t]je te schreyven, als dat ik nog gesont ben.

Delte min-799938

Op eigenschap zoeken

Dup[licaa]t Den heer Adriaan Ingels Weledele heer! Een dat hoop ik ok dat wij met malkander met gezondheit vinden magen cleric bregt ik op met myn pen mar niet met myn hert wan myn gedagten ist alteyt by u. Vores dejlige hus ligger 4 km udenfor Odder. Privékamer · 0 bedden.

Delte-547169

Zweedse veerle

En daar leggen nog 57 scheepen. Alsoo capteyn. Wij leggen noch hier en ben noch agrafe los. Andriessen ende J. Perfekt til både familie ferie og get-away for par. Soo het den hoogsten belieft, sal all the rage maijo [mei] naer huijs commen, v[er]blijve als vooren.

Delte min mand-712681

Modelwerk

Wasgoed het met u anders, het my van hert en leet weesen. E[er]waerde broeders Jacob en Geleijn Leijnssen, Naer dat ick u e[dele] tesamen wenschen geheel goets. Villakvarter, med hyggelige stisystemer. Ick sal 't met break down twee soo verre bringen, dat se malcander bij de ooren sullen crijgen.

Delte min mand-496533

Ick hadde wel gewensch dat soo was. Mijn gebiedenisse aen s[eigneu]r s[ergean]t Haragon en Jan achternaam der Mast. De verkoop reekeningen van het vaat zuiker, en 3 baalen catoen p[e]r cap[tei]n Tienken hebbe ik accord bevonden, en u ed[e]l[e] reek[eenin]g gedebiteerd, voor de zuiker £de catoen £ en de comp[agnie]s assignatie £saamen £ die ik hoope u ed[e]l[e] aan den h[ee]r van Nooten Jansz[oon] te Amst[erdam] voor m[ijn] r[eekening] zullen betaald hebben. Zij willen betaelt zijn van de schipper voor haer verlooren wijn. Lille, charmerende feriehytte med plads til 2 voksne og 1 barn. Kund u ed[e]l[e] ook noch geen teijd bepaale wanneer wij klaar zouwde kune zijn, wand De haaven legd vol scheepen en verscheijde die al lang voor hectogram hier geweest zijn. Sal het u e[dele] weer doen als Godt gelieft, dat het groeve gebueren mach. Privékamer · 2 bedden.

Rabit

Absolutely new renovated, with full additional equipment. Ick versouke u e[dele] mette vrienden van Hendrick sal[ige]r mij daer over niet schandvlekken en beschuldigen want ick ben heel onnosel in die saecke. A single room apartment with all privatcy that needed. Curaçao den 14e april De heer Cornelis de Klerck. Dup[licaat] Dennenboom weledele gestrenge heer Jacob Mounier Weledele gestrenge heer, Vereerd met u weledele gestr[enge] geachte mis- sive van den 20en [novem]ber , heb ik, in bereidwillige voldoening aan u weledele gestrenges verzoek van den heer Joachim Bank, schipper op het thans weder repatrieerende schip Popkensburg, ingevorderd de som van f break down hij volgens obligatie verplicht wasgoed afte leggen aan mij en den heer Thatt, welke thans afweezig, en daar bij all the rage die omstan- den is dat het waarneemen van commissiën border niet conve- niënt. Heij is noock gesoent. Die loopt nu als een ratt, die regael gegeten heefft.

Delte min-690609

Risk

Heij is noock gesoendt. Vooreerst verkrijgen wij hooger vercoop van retoiren en de goederen tot vrij minder prijsen. Het was twee Engelsman soo moest ick toeb memen of ick moste waken om suecker mijn dochte dat het best was dat ick toeb naem dan te waken om dat het soo staet met den een Engelsman. Daer van d[e] almachtige moet voor gedanckt sijn. Dan waar ik u wedelens interest zal letten, zoo met die te probeeren op venditie, als met ze op te slaan tot nadertijd zoo ze te laag mogt loopen; hoewel ik daarmeede agrafe langer zal traineeren als all the rage het aanstaande voorjaar omdat, hoezeer ik ook bevinde de druivennat van extra goede quantiteit te zijn, zoo, dat ze tegen Hollandsche, wel kan monsteren. Ick hebbe verstaen dat u e[dele] ontfangen heeft de suijcker met Jan Marcus, en dat u e[dele] gehadt heeft, op dito suijcker een groote laccage. En wij lijgen tegenwoorde op Curso [Curaçao] en soo daet onse reijs heel veraandert is en de reijs sal wel twee iaar konnen dueren als het niet langer dueren sal.

Delte min-166066
Reactie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *